Uniek in Rotterdam
75 jaar aaneen van vader op zoon
Fotografische kennis èn artistieke kwaliteiten ineen.